1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna toolstar.ee (edaspidi Toolstar e-pood) omaniku Toolstar OÜ (edaspidi Toolstar) vahel Toolstar e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Toolstar e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hind ja makseviisid

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.
2.3. Kõik hinnad on eurodes.

Makseviisid:
Pangalink, Ülekanne, Ise järgi tulemine

3. Toodete eest tellimine ja tasumine

Kliendil on valida kahe makseviisi vahel:
3.1. Ettemaksuarve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed ettemaksuarvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa  on laekunud Toolstar arvelduskontole. Kui raha ei laeku kolme tööpäeva jooksul, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse.
3.2. Tasumine läbi pangalingi (PS! Toolstar OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Toolstar OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.)

Klient valib e-poes toote või tooted (või teenused) ja lisab need Ostukorvi.

Ostutellimuse vormistamiseks palume Kliendil sisestada küsitud andmed ning sooritada makse. Peale makse sooritamist saadab süsteem Kliendile tellimuse kinnituse e-postiga. Arve saadame kliendile koos kaubaga.

Toolstar hakkab tellimust täitma peale kliendi soortitatud makse kinnituse saamist.

Kui mingil põhjusel selgub, et Toolstar ei saa tellimust täielikult või osaliselt täita, siis võtame kliendiga ühendust edasisteks tegevuste kooskõlastamiseks. Kokkuleppel kliendiga kas tühistame tellimuse või täidame tellimuse osaliselt.

Kliendil on poest võimalik osta ja tasuda toote eest, mida ei ole poes kohapeal proovimiseks/ tutvumiseks olemas, aga on olemas Toolstar laos.

Kaubad saadetakse kliendile postiautomaadi või kulleri vahendusel.

4. Toodete tarnimine

4.1 Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
4.1.1. Kuller (DPD). Kättetoimetamine vastavalt kullerfirma tingimustele. Saajale helistatakse ette ning lepitakse kokku sobiv kättetoimetamise aeg. Hind 15 EUR (Maksimaalne tarneaeg 7 tööpäeva)
4.1.2. Pakiautomaatide võrgustik üle Eesti (SmartPost, Omniva). Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati vastavalt postiasutuse üldtingimustele. Lisatasu antud tarneviisil puudub. (Maksimaalne tarneaeg 7 tööpäeva)
4.2. Toolstar võib anda Kliendile üle tellitu asemel olemuselt analoogse ning vähemalt sama kvaliteedi, funktsionaalsuse ja hinnaga asja, mille mõned omadused (nt värv) erinevad tootelehel näidatud piltidest või kirjeldavast tekstist. Sealjuures Klienti eelnevalt teavitades.

5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Toolstar elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Toolstari kontakttelefonil.
5.2. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Toolstarile kirjalik taganemisavaldus. Toolstar soovitab Kliendile märkida avalduses ka taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetada tagastatav kaup Toolstarile isiklikult või postiteenuse kaudu 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Toolstarile jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10 EUR tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Toolstarile tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada  toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
5.6. Toolstaril on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Toolstari vastava toote varud on ammendunud.

6. Garantii

6.1. Toolstar annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Toolstar andnud garantii, tagab Toolstar garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
6.2. Toolstar ei vastuta:
6.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.2.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Toolstari kulul.
6.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Toolstarile jõudmisest.

7. Omandireservatsioon

7.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Toolstari omand.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Toolstar ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Toolstar ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Toolstar ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Toolstar e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Toolstar Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.2. Kliendi ja Toolstari vahel seoses Toolstar e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Toolstari ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

11. Andmed

Toolstar OÜ
Reg. nr.: 11923819
KMKR:  EE101363785
MTR nr: KJK044814
Tähe 127f, Tartu
50113 Tartumaa

A/a number: EE831010220113599016
Panga nimi: SEB

A/a number: EE832200221054404208
Panga nimi: Swedbank

A/a number: EE157700771001773830
Panga nimi: LHV

Telefon: 56 222 962
E-mail: info@toolstar.ee
Kodulehekülg: toolstar.ee